Kursus Ditawarkan

Penerangan Bidang

Bidang vokasional memberikan peluang kepada pelajar yang berpencapaian baik atau sederhana dalam akademik dan berminat kepada pembelajaran bercorak vokasional (berkaitan pekerjaan).  Isi kandungan bidang vokasional mempunyai komponen teori dan praktikal yang seimbang. Objektif aliran ini adalah untuk membantu melahirkan separa profesional (juruteknik/pembantu teknik) dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan. Setelah tamat pengajian, murid berpeluang ke IPTA, IPTS, dan institut latihan kemahiran awam dan swasta, atau terus ke alam pekerjaan.

Kursus yang ditawarkan:

A. Bidang Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)

2. Teknologi Elektronik (Electronic Technology)

 

B. Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

1. Teknologi Automatif (Automotive Technology

2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)

3. Teknologi Pemesinan Industri (Industrial Machining Technology) 

 

C. Perniagaan

1. Pengurusan Perniagaan (Business Management)

2. Perakaunan (Accountancy)